• Groot assortiment
  • Ruime openingstijden
  • Gratis thuisbezorgd in de regio

PBM

PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen het risico op (blijvend) letsel beduidend verminderen. PBM zijn voor rekening van de werkgever. Oók als het gebruik ervan niet wettelijk verplicht is. Werknemers zijn weer verplicht de beschermingsmiddelen te gebruiken en met zorg te behandelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen bieden werknemers bescherming tegen ongevallen. Ze beschermen het hoofd, het gezicht, ogen, oren, handen en voeten. PBM moeten voldoen aan het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen.

De Arbowet bepaalt dat werkgevers beschermingsmiddelen gratis beschikbaar moeten stellen. Bovendien is de werkgever verantwoordelijk voor goede voorlichting over het gebruik en onderhoud ervan.